Sözlükte "geniş zaman" ne demek?

1. Eylemin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu ya da yapılacağını belirten zaman. türkçede bu kip -(i)r- ya da -(e)r- ekiyle kurulurgeniş zaman

Geniş zaman kelimesinin ingilizcesi

n. aorist